Kjønnsbundne mutasjonar/arv

KJØNNSBUNDNE MUTASJONAR I denne gruppa finn vi opalin, isabell, inos ( felles for albino og lutino), lacewing og texas clearbody. I arv skil denne gruppa seg frå dominante og recessive mutasjonar. Den er ein slags kombinasjon av dominant og recessiv arv, men samtidig vil kjønn spele ei rolle her. Hoer kan ikkje bere ein kjønnsbunden…

Read More

Dominant/ufullkomen dominante mutasjonar

DOMINANTE MUTASJONAR Dei mest vanlege vi har her i landet er normalteikna (NT), australskbroka (AB), spangle, Hollandskbroka (HB) og dansk dominant (DD). Dominante mutasjonar vil alltid vise på fuglen. ( unnateke hos inoar ) og dei kan ikkje bere genet skjult,- kalla splitt. Innanfor dei som er dominante, er det nok at ein av foreldra…

Read More

Kombinerte mutasjonar

Vi har fuglar som er samansett av fleire mutasjonar for å få eit visst utsjåande. Desse er rainbow og svartaugde (dark eyed clear, eng.,  forkorta DEC). Rainbow er kombinasjonen gul eller gullmaske opalin lysvinge i den blå serien. Svartaugd også kjend som DEC er kombinert av hollandskbroka og danskbroka, eller kombinasjonen dobbeltfaktor spangle og danskbroka…

Read More

Recessiv arv/mutasjonar

Recessive mutasjonar/arv. I denne gruppa finn vi danskbroka (db), brunvinge ( eng. fallow), lysvinge, gråvinge og skyggevinge. Recessive mutasjonar kan *gøyme* bak den dominante mutasjonen å lage overraskingar i kassa. Her er det ikkje nok at kun den eine forelderen er det synleg eller ber det skjult. Her MÅ genet kome inn frå begge foreldra,…

Read More

Gul og gullmaske

GUL og GULLMASKE Ufullkomen dominant;  forskjell mellom enkelt og dobbeltfaktor. Det er to *stoff* som styrer fargane. Det eine er melanin. Det stoffet lagar den svarte, grå, brune og blå fargen. Ein normalteikna fugl har den full produksjon av melanin. I motsatt ende så har vi f.eks. albino. Den har ingen produksjon av melanin, har…

Read More

Utstillingsundulat standard

Utstillingsundulaten (også noe feilaktig kalt Engelsk undulat) stammer opprinnelig fra den lysegrønne undulaten som lever i den Australske naturen. Det var en engelskmann ved navn Gould som brakte de første undulatene fra Australia til England i 1840. Nå var det ikke bare til England importen av undulater gikk. Det foreligger dokumentasjon på at Frankrike, Holland,…

Read More

Utstilling

NUK arrangerar to utstillingar i året for NUK sine betalande medlemmar. Ungfuglskue i mai/juni. Denne utstillinga er retta mot ungfuglar. Dvs. ungar for inneverande sesong, samt ungfuglar frå fjoråret, kalla derby. Frå 2018 blir det gitt høve til å stille innkjøpte fuglar. Kalla klasse C. Fuglane skal ver ringmerka. Dette er for dei som ikkje…

Read More

Hvordan starte opp med utstillingsundulater?

Av Arild Skimmeland Hvordan starte opp med engelske/utstillingsundulater? Av:   Medlem av DUK, NUK og SFK. De fleste av oss har startet opp med vanlige undulater. Etter hvert som interessen øker, tar en gjerne kontakt med andre som har samme hobby. Du kanskje blir medlem av en lokal klubb eller Norsk undulat klubb. Kanskje du har…

Read More

Utstillingskasser

Når du stiller fugl på utstilling, skal fuglane stå i godkjende utstillingskasser. WBO har sett standard på kassene.   På ei utstilling, skal ikkje kassene merkast med namn eller kjenneteikn. Eigaren av kassene/fuglane, skal ver anonym for dommaren. Det blir delt ut nummerlappar til alle som skal stille, som blir festa på kassene ved innsjekk…

Read More

Utstillingsreglar

§ 1 1.1 Alle som er medlem av NUK kan stille på utstillinger i NUKs regi. Medlemskontingent for inneværende år må være betalt. 1.2 Det kreves at fuglen bærer NUK ring, eller ring fra NTL, eller forening tilsluttet NTL. Unntatt er ved spesielle anledninger/innbydelser sendt ut til andre foreninger/forbund. Fra GF 2013 ble det bestemt…

Read More