UFS 22-24 mai d.å AVLYST

På grunn av utviklinga med tanke på coronaviruset, både i Danmark og Noreg, ser vi ingen grunn til å utsette avgjerdsla om Ungfuglskuet og generalforsamlinga skal avlysast eller flyttast. Vi AVLYSER. Det er blitt sendt ut e-post til alle medlemmane i kveld med meir informasjon.   For Styret Anne G Johnsen Skrivar

Read More

VIKTIG MELDING!!

Slik situasjonen er no i landet mht. Coronaviruset og anbefalingar frå FHI, følg vi situasjonen nøye og vi tek høgde for at UFS med GF 22-24 mai d.å. kan bli avlyst/flytta til eit seinare tidspunkt. Vi vil kome tilbake med meir informasjon over påske. For Styret Anne G Johnsen Skrivar    

Read More

Styret i NUK

Styret i Norsk Undulatklubb  Formann: Hans-Jørgen Mathisen, Viken Kasserer: Turid Sæten, Innlandet Sekretær: Anne Grete Johnsen, Møre og Romsdal Styremedlem: Kjell Olsen, Rogaland Styremedlem: Lasse Ekanger, Viken Styremedlem: Kjell-Steinar Andersen, Rogaland   Bildet nedenfor er fra Landsutstillingen i Drammen høsten 2019, hvor det også ble kåret Norgesmestere i hver sin klasse.   Fra venstre: Norgesmester i…

Read More

E-post

E-posten til sekretaer@norsk-undulatklubb.no går ut og vi vil bruke adressa post@norsk-undulatklubb.no til å sende ut og motta mail.   For styret Anne G Johnsen ( skrivar)

Read More

Utstillingsundulat/australsk

Det er forskjellar på både storleik og utsjåande dersom vi samenliknar utstillingsundulaten og fargeundulaten. Dette gjeld bl.a. forma på hovudet, fjørdrakta, auger og korleis dei sitt på pinnen. På vedlegget finn de illustrasjonar som viser forskjellane.

Read More

NUK-SAMLING OG UNGFUGLSKUE 22-24 MAI 2020.

Oppdatert 27 mars 2020. Vi avgjorde i dag at UFS er AVLYST   På grunn av restriksjonane som er sett for å hindre spreiing av smitte, kan UFS bli avlyst/flytta til eit seinare tidspunkt.  Oppdatert informasjon kjem etter påske.   Samlinga er lagt til: Vindfjelltunet Gjestegaard, Nordgardseterveien 16, 3277 Steinsholt, tlf: 33129323, ved Siljan, ca 20 km…

Read More

Ny heimeside

Vi bygger ny heimeside. Som de ser er heimesida blitt heilt ny og det står ein del igjen før vi er heilt i mål. Vi ynskjer å ha ei informativ heimeside som mange kan ha nytte av og vi ynskjer også å bygge opp eit allsidig biletgalleri. Vi tek gjerne i mot gode bilete frå…

Read More