Medlemskontigent i Norsk Undulatklubb 2023

Hei alle fuglevenner og medlemmer i NUK,  Som dere sikkert vet så har vi for tiden etablert et midlertidig arbeids styre i NUK.  Vår sekretær, kasserer og ringsalgsleder har alle signalisert at de ønsker avløsning. De har stått på og gjort en kjempejobb for NUK, så vi retter en stor takk til dem. Det midlertidige…

Read More

2022 ringer

For dere som venter på ringer, meddeler ringansvarlig Dina at disse ble utsendt tirsdag morgen. Ble litt forsinkelser under fortollingen, men nå er de altså på vei, og noen av medlemmene har kanskje fått dem i postkassen. Lykke til med hekkesesongen 2022!   For Styret Turid Sæten kasserer

Read More

Ny ringsalgsleiar, hovudbestilling

Vi har no fått omdirigert e-posten til den nye ringsalgsleiaren vår, Dina Langås. Det er også ho som vil ta i mot bestillingar på stamkort. Lasse Ekanger har gjort ein strålande flott jobb i mange år i den rolla. Vi har framleis igjen x-ringar. Desse vil bli brukt fram til ca. månadsskiftet sept/okt. Ringar kan…

Read More

5 mars 2021, UFS utsett

Om få dagar, er vi komen til då Noreg blei stengt ned for 1 år sidan pga. covid 19. Ingen av oss såg vel for oss dette. Dette har også påverka oss som klubb. Styret er spreidd utover landet og vi har ikkje kunne hatt møte, årsmøte osv. og valg. Vår spesielle arena er UFS, altså…

Read More

Septembernytt

Nokon har hekkesesong om våren/sommaren og andre startar opp no i september. Vi har fått melding frå Belgia om at ringane er i rute. Det vil sei at då skal vi ha dei i hende i månadsskiftet september/oktober. Dei blir då omgåande fordelt, lagt i konvoluttar og sendt til alle som har bestilt. Uansett når…

Read More

Da er det på tide å informere om årets ringbestilling!

Hovedbestilling av ringer skjer en gang i året. Sesongen for 2021 ringmerking, starter ca 1. oktober 2020 og varer til 30. september 2021. Disse ringene du bestiller på hovedbestillinga, vil ha din personlige id-kode, årstall 2021 og NUK inngravert.  De vil også ha løpenummer som starter på 1 og slutter med antall ringer du har…

Read More

Kjønn, alder m.m

  KJØNN Hos vaksne fuglar er det lett å sjå forskjell på hoer og hannar. Hoene varierar i fargen kvitblå til brun vokshud. -hannane blå. Men, det finnes unntak hos hannane, der vokshuda er rosalilla, sjølv som vaksen. Dette gjeld danskbroka, brunvinge (fallow), https://www.norsk-undulatklubb.no/genetikk-mutasjon/recessiv-arv-mutasjonar/ inos, lacewing  https://www.norsk-undulatklubb.no/genetikk-mutasjon/kjonnsbundne-mutasjonar/ og svartaugde (DEC) https://www.norsk-undulatklubb.no/genetikk-mutasjon/kombinerte-mutasjonar/   Utviklinga av den blå fargen…

Read More

Hekking

HEKKEMODUS Det er ikkje berre å putte eit par i bur med kasse og forvente at det skal kome egg med ein gong. Aldersmessig er ca. året på fuglane ein grei tommelfinger-regl når ein set dei i hekk. Nokon er klar når dei er pluss minus 10 mnd, andre igjen er det ikkje før dei…

Read More

Den gyldne middelvei; luftfuktighet og temperatur i hekkesesongen

Av: Arild Skimmeland (2014) Mange er kanskje godt i gang med hekkesesongen, mens andre er i ferd med å sette par i hekk. Det er mye å tenke på og raskt gjort å gjøre små tabber. Man har lest (og burde lært?) mye, men allikevel så glemmer man å gjøre forholdene optimale. Denne høsten satt…

Read More

Fargar

Dominant arv=  vil (nesten) alltid vise på fuglen.  Unntaket er ino. Innanfor dei som er dominante, er det nok at ein av foreldra er det for å bringe det vidare til nokon av ungane. Ufullkomen dominant arv= utsjåande forandrar seg frå enkeltfaktor til dobbeltfaktor. Her gjeld dette viol og mørkfaktorar. Recessiv arv=  kan *gøyme* bak…

Read More