Utstillingskasser

Når du stiller fugl på utstilling, skal fuglane stå i godkjende utstillingskasser.

WBO har sett standard på kassene.

 

På ei utstilling, skal ikkje kassene merkast med namn eller kjenneteikn. Eigaren av kassene/fuglane, skal ver anonym for dommaren.

Det blir delt ut nummerlappar til alle som skal stille, som blir festa på kassene ved innsjekk av fuglane.

NUK har ikkje inne kasser til ei kvar tid på lager, men prøvar å samordne bestillingar med DUK og vi tek opp samlebestillingar.

 

Nokon av medlemmane sel også brukte kasser.

Ta kontakt dersom du treng ny eller brukt kasse.

 

 

Link til standard utstillingskasser.

http://www.world-budgerigar.org/wboshowcage3.htm