Genetikk/mutasjon

Fargar

Dominant arv=  vil (nesten) alltid vise på fuglen.  Unntaket er ino. Innanfor dei som er dominante, er det nok at ein av foreldra er det...
Les mer about Fargar

Kjønnsbundne mutasjonar/arv

KJØNNSBUNDNE MUTASJONAR I denne gruppa finn vi opalin, isabell, inos ( felles for albino og lutino), lacewing og texas clearbody. I arv skil denne gruppa...
Les mer about Kjønnsbundne mutasjonar/arv

Dominant/ufullkomen dominante mutasjonar

DOMINANTE MUTASJONAR Dei mest vanlege vi har her i landet er normalteikna (NT), australskbroka (AB), spangle, Hollandskbroka (HB) og dansk dominant (DD). Dominante mutasjonar vil...
Les mer about Dominant/ufullkomen dominante mutasjonar

Kombinerte mutasjonar

Vi har fuglar som er samansett av fleire mutasjonar for å få eit visst utsjåande. Desse er rainbow og svartaugde (dark eyed clear, eng.,  forkorta...
Les mer about Kombinerte mutasjonar

Recessiv arv/mutasjonar

Recessive mutasjonar/arv. I denne gruppa finn vi danskbroka (db), brunvinge ( eng. fallow), lysvinge, gråvinge og skyggevinge. Recessive mutasjonar kan *gøyme* bak den dominante mutasjonen...
Les mer about Recessiv arv/mutasjonar

Gul og gullmaske

GUL og GULLMASKE Ufullkomen dominant;  forskjell mellom enkelt og dobbeltfaktor. Det er to *stoff* som styrer fargane. Det eine er melanin. Det stoffet lagar den...
Les mer about Gul og gullmaske