Bli medlem

VELKOMMEN TIL NORSK UNDULATKLUBB

 

Norsk Undulatklubb (NUK) er en nasjonal klubb for de med interesse av undulater.  Mange av våre medlemmer har eget oppdrett med tanke på utstilling, andre i klubben har stuefugl(er) til kos. Det skal være rom for alle i klubben, uansett antall og mening med fugleholdet.

Klubben jobber med  å aktivisere og interessere de tilknyttede medlemmer og utad styrke kjennskapet til og interessen for oppdrett og utstilling av undulater, jamfør våre vedtekter (finnes under egen fane). Dette fremmes ved å avholde årlige utstillinger og utgivelse av blad, (NUK-info i Norsk Tropefugl Hobby), hjemmeside på internett og egen side på Facebook. 

Under vår utstilling på våren, vil den årlige Generalforsamling holdes (se under). Alle medlemmer har rett til å melde inn saker de gjerne vil ta opp innen en gitt frist før Generalforsamling, og de har også rett til å møte. Vi i Styret vil gjerne ha med medlemmene på dette. Utstillingene er de eneste mulighetene vi har for å møtes fysisk,  i motsetning til de lokale klubbene som som oftest har møter/ utflukter flere ganger i året. Dette er ikke mulig for en nasjonal klubb. Under utstillinger er det som oftest også en foredragsholder som gir oss faglig input i et gitt tema angående undulaten, samt det sosiale du får med likesinnede en hel helg.

Klubben er tilsluttet Norske Tropefuglforeningers Landsforbund (NTL) som har som formål å utvikle, styrke og bevare tropefugler som hobby, representere klubbene mot myndighetene, samt drive og utvikle Norsk Tropefugl Hobby bladet (NTH). Som medlem i Norsk Undulatklubb vil du få dette bladet i posten 4 ganger i året, der NUK har egne sider med info, bilder og artikler. Det er NTL som står for utstillingen som foregår på høsten.

Vi er også tilsluttet WBO (World Budgerigar Organisation), som er en global organisasjon. Det er WBO som blant annet setter standarden for undulater, bestemmer fargekoder på års-ringer, holder årlige konferanser og utstillinger.  NUK betaler kontingent til både NTL og WBO for alle våre medlemmer. Over halvparten av din innbetalte medlemskontingent til Norsk Undulatklubb, går til disse organisasjonene.

Medlemskap:

Du kan velge mellom 3 forskjellige medlemskap hos NUK:

  1. SENIOR                        -  kr 375  alle voksne medlemmer over 16 år
  2. JUNIOR                        -  kr 200 alle medlemmer under 16 år
  3. PARTNEROPPDRETT  - kr 600  alle som driver oppdrett i partnerskap med felles ring-id.

Dersom du melder deg inn i klubben sent på året, vil du ikke få faktura for innbetaling av medlemsskap påfølgende år. Gjelder innmelding etter 1/10.

Ringer:

Etter innmelding vil du bli tildelt en ring-id.  Opplys gjerne om din personlige ring-id på ringbestillingsskjemaet dersom du vil ringmerke undulaten(e), noe vi på det sterkeste oppfordrer alle med tropefugler å gjøre. Dels for å kunne spore opp eier dersom fuglen rømmer fra hjemmet, dels for å holde system med eget oppdrett.  Husk å skrive opp ringnummer på hver enkelt fugl! Et godt system fordrer også at du har oversikt over kjøpere av dine fugler.

Det er også en fordel å føre stamtavler over fuglene dine, ved først å begynne med føring av hekkekort på paret du har i hekk, deretter skrive et stamkort på hver av ungene. Slik holder du orden på mutasjoner også. Stamkort får du kjøpt hos oss, se nedenfor.

Ringer med personlige id bestilles en gang pr år, medio juli. Dette vil bli annonsert på Facebook på Norsk Undulatklubb siden, Norsk Undulatklubbs sine venner sin side, samt et par av de andre undulatsidene i god tid før fristen går ut.  NUK vil også sende deg mail når det er på tide med ringbestilling.  Ellers i året kan man kjøpe det vi kaller x ringer, ringer som kun har et løpenummer. NUK fører register over hvem person/oppdretter som er innehaver av disse, slik at man kan spore tilbake til eier/oppdretter av en fugl.  Benytt skjema for ringbestilling på vår hjemmeside. På vår hjemmeside kan du også lese mer om ringmerking, og bestille stamkort.

Utstilling:

Klubben har normalt to utstillinger pr år.  Ungfuglskue, som holdes på våren/forsommeren og hvor det primært stilles ut årets/fjorårets unger i både utstillingsundulater(engelske) og fargeundulater (australske). På denne utstillingen har klubben sin årlige generalforsamling (GF), hvor du på det sterkeste anmodes om å møte. Alle medlemmer har innvirkning på klubben, jo flere som kommer med forslag om hva som bør tas opp til behandling på GF, jo bedre kan klubben vår bli!  Saker må innmeldes i god tid, til en av oss i styret.

Så er det Landsutstillingen på høsten (LU). Sistnevnte utstilling er NTL arrangør for, og utstillingen omfatter alle typer tropefugler, ikke bare undulat. På LU kårer vi en Norgesmester i oppdrett av utstillingsundulater og en i fargeundulater. Vil du vite mer om utstilling, eller har du spørsmål angående utstilling, kan du lese mer om dette på vår eller NTL sin hjemmeside.

Til orientering er Norsk Undulatklubb sine venner på Facebook  åpen for alle (driftes ikke av NUK) mens Norsk Undulatklubb er kun for medlemmer. Be gjerne om tilgang til siden!

Håper med dette at du vil bli medlem i NUK:)

 

 

Norske Tropefuglforeningers Landsforbunds hjemmeside:  www.tropefugler.no            

World budgerigar organisations hjemmeside:  http://www.world-budgerigar.org