NYHETSBREV NUK høsten 2022

Hei alle medlemmer i Norsk Undulat Klubb

Det har vært en krevende tid for de fleste gjennom flere sesonger  nå, ingen utstillinger og sosiale sammenkomster. I stedet har det vært nedstengninger og isolering pga. COVID 19 smitte osv.

For fuglehobbyen har dette vært ekstra krevende, spesielt for de mange som har holdt utstilling av fuglene, komme sammen og treffe andre likesinnede i miljøet, rett og slett den sosiale biten, som en særdeles viktig del av hobbyen med det å holde og oppdrette fugler.

Mange av de som har vært lenge i hobbyen har de siste årene gitt seg, eller tatt seg en lengre pause i fugleholdet, og dermed også pause i fra verv i foreningene. Slitasjen på de gjenværende som har påtatt seg verv og ansvar i de forskjellige foreningene har vært stor.  Her må vi rette en stor honnør til de som har holdt hjulene i gang, og har holdt ut i disse krevende tider.

Gleden var stor når Drammen Stuefuglforening påtok seg ansvaret og oppgaven med å arrangere Landsutstillingen 2022 i begynnelsen på oktober.  Utstillingen synes jeg absolutt kan betegnes som en suksess og publikumsbesøket var stort. Men det er ingen hemmelighet at det var krevende for Drammen å få lokale og tilreisende medlemmer til å stille ut fugler på utstillingen. Når påmeldingsfristen var gått ut var det veldig få utstillere som hadde meldt seg på, hektiske telefonrunder måtte til for å et akseptabelt antall utstillere og utstilte nummer på plass, det var faktisk veldig nære på at hele utstillingen måtte avlyses.

I tillegg til selve utstillingen ble det avholdt Generalforsamling i NTL og her kom det også frem at det hadde vært noen utfordringer med samarbeidet i Styret frem mot GF og det hadde faktisk gått så langt at flere sentrale styremedlemmer ønsket å trekke seg. Heldigvis ble det gjort de rette avklaringene under Generalforsamlingen, og de sa seg villig til å fortsette frem til neste år. Det er en særdeles viktig jobb som pågår oppimot myndighetene for tiden, og det er mange som har motforestillinger mot fuglehold i sin helhet, og det er kritisk at vår røst via NTL blir hørt i forhold til de endringene som snart kommer i den nye Dyrevelferdsmeldingen fra Myndighetene.

I tillegg til å delta på NTLs Generalforsamling var deler av NUK’s styre og noen aktive utstillere blitt enige om å møtes for å diskutere fremtiden også for Norsk Undulat Klubb. Som i NTL har også NUK sitt styre hatt utfordringer med å holde hjulene i gang i disse “nedstengte” tider. Det er jo meget spesielt når nesten alle i det sittende styret har bestemt seg for å avvikle sitt fuglehold. Og det er helt klart at NUK har kommet til et veiskille.

Vi ble enige om å opprette et konstituert “Arbeids styre” frem til NUK’s Generalforsamling våren 2023.

Formann er fortsatt Hans Jørgen Mathisen – selv om han har satt sitt fuglehold på pause, vil han selvsagt sitte i vervet frem til GF, det samme gjelder for Styremedlem Kjell Olsen, som også for tiden ikke har fugler i sitt eie, men har sagt seg villig til å fungere som en slags referent – frem til NUK’s GF er blitt avholdt. Dette på grunn av at nåværende Sekretær Anne Grete Johnsen har ønsket avløsning – hun har heldigvis påtatt seg oppgaven med å lære opp Styremedlem Kjell Olsen og Styremedlem Kjell Steinar Andersen til å oppdatere og drifte hjemmesiden til NUK før hun gir seg helt.

Kasserer Turid Sæten, som i likhet med Anne Grete, har utført sitt verv på en eksemplarisk måte, har også signalisert at hun ønsker avløsning.  Men vi håper og tror at hun kan stå i vervet frem til GF 2023, og at denne oppgaven kan overleveres til andre som ønsker å ta ansvar i NUK sitt styre til sommeren 2023.

I tillegg har vi en også hatt en dyktig Ringsalgsleder i Dina Langås som også har signalisert en pause i fugleholdet, og at hun også muligens ønsker avløsning på sikt. Som alle forstår så er det plenty arbeidsoppgaver å påta seg for den som ønsker å bidra til å holde hjulene i gang i NUK som forening.

Det vil bli sendt ut en innkalling til NUKs Generalforsamling i god tid – og vi håper og tror at det er medlemmer der ute som kan tenke seg å påta seg ansvar og verv i Styret når den tid kommer. Uansett, en viktig sak som må drøftes er i hvilken retning vi ønsker å føre klubben i årene fremover. Hva sier Vedtektene:  “Klubbens formål er å aktivisere og interessere de tilknyttede medlemmer og utad styrke kjennskapet til og interessen for oppdrett og utstilling av undulater. Dette fremmes ved å avholde årlige utstillinger og utgivelse av blad, (NUK-info), samt hjemmeside på internett”. Når det gjelder utgivelse av NUK info ble det som alle vet besluttet å støtte opp om Norsk Tropefugl hobby – som det bladet vi ønsket å være med å bidra med stoff til. Men det er tydelig at det å jobbe med og arrangere utstillinger er en prioritert oppgave for NUK også i årene fremover. Videre sier vedtektene: “Klubben tar imot alle som er interessert i utstillingsundulater som medlemmer, disse kan kjøpe faste NUK ringer.” – Overskuddet  fra ringsalget er en viktig inntektskilde for klubben. Dette er selvsagt noe vi ønsker skal bestå, og det er disse inntektene som gjør det mulig å organisere utstillinger i det formatet vi har hatt i de tidligere årene før pandemien stengte ned samfunnet i 2020.

Vi ønsker å gjennomføre Generalforsamlingen på en plass som er mest mulig tilgjengelig for majoriteten av medlemmene, gjerne nær en flyplass slik at det skal være lett å komme til og fra for den enkelte. Vi må først og fremst ha fokus på selve GF, ikke utstilling. Men kan vi få  til en liten utstilling i forbindelse med Generalforsamlingen, så blir det som en god bonus å ta med seg. Send gjerne inn forslag til plassering i mailboksen til NUK. Her kan dere også legge frem saker som dere ønsker å diskutere på GF. Det konstituerte Arbeidsstyret vil også prøve å fungere som en Valgkomite – vi tar gjerne imot forslag på kandidater til nytt Styre – og selvsagt er vi veldig positive til de som måtte ha motivasjon og vilje til å påta seg verv i det nye NUK styret.