Ny ringsalgsleiar, hovudbestilling

Vi har no fått omdirigert e-posten til den nye ringsalgsleiaren vår, Dina Langås. Det er også ho som vil ta i mot bestillingar på stamkort.

Lasse Ekanger har gjort ein strålande flott jobb i mange år i den rolla.

Vi har framleis igjen x-ringar. Desse vil bli brukt fram til ca. månadsskiftet sept/okt.

Ringar kan du bestille her:  https://www.norsk-undulatklubb.no/ringbestillingskjema/

 

Husk også den årlege hovudbestillinga!

 

Frist for bestilling der, der du også får på ID-koden din, er 30 juli.

Merk med årstal og sjekk at du bestiller rett størrelse på ringane.

Informasjon om dette finn du på sida for ringbestilling.

Husk at du må ver medlem i klubben for å bestille ringar.