Den gyldne middelvei; luftfuktighet og temperatur i hekkesesongen

Av: Arild Skimmeland (2014)

Mange er kanskje godt i gang med hekkesesongen, mens andre er i ferd med å sette par i hekk. Det er mye å tenke på og raskt gjort å gjøre små tabber. Man har lest (og burde lært?) mye, men allikevel så glemmer man å gjøre forholdene optimale.

Denne høsten satt jeg i gang hekkingen 4-5 uker tidligere enn vanlig. Hekkingen ble igangsatt i starten av september – i stedet for oppstart i midten/slutten av oktober. Bakgrunnen for tidlig igangsetting var et ønske om å komme i gang før det ble høst/vinter. Flere oppdrettere har gjort seg erfaringer at det vanskeligere å få gang på fuglene i desember/januar.

Ofte er det spørsmål om hvor høy temperatur en må ha under hekkesesongen. Det finnes mange meninger om dette, som alt annet. Mange hevder at en temperatur rundt 15-16 grader er passelig – andre sier 10 grader er greit. Personlig foretrekker jeg 12-15 grader i fuglerommet – og fuglene fungerer bra med det. Tidligere år hadde jeg termostaten på 20 grader – og det fungerte også bra.

Når jeg satte i gang hekkingen i september var temperaturen i fuglerommet i ulike intervaller mellom 23-27 grader uten annen oppvarming enn varmen fra lysstoffrør samt sol gjennom vinduet.

Det var god lyd i fuglerommet og hannene kurtiserte ivrig. Flere par gikk raskt i gang med egglegging- og jeg var strålende fornøyd med befruktning og det hele. Men rett før hekking på de første parene oppdaget jeg at noe var galt. Noen unger døde i egget før klekking. Hva var dette? Jeg gikk i tenkeboksen. Kunne det være luftfuktigheten? Jeg hadde jo ikke tenkt på den de siste årene etter at jeg kvittet meg med gouldsamadinene. Hekkingen hadde jo fungert bra. Jeg blåste støvet av det gamle mekaniske hygrometeret. Det viste en luftfuktighet på under 40%. Dette gjorde at det fordampet for mye vann fra egget. Det er vanlig at det fordamper ca 15% vann fra egget i løpet av rugetiden. Det oppstår da en luftblære som gir ungen tilgang til nok luft.

Det viste seg altså at når jeg satt i gang i godværet i september og temperaturen var høyere, ja så var luftfuktigheten lavere enn anbefalt. Logisk- men allikevel en glemt problemstilling. Det var bare å finne frem blomstersprayen og dusje rommet. Ved å spraye ut 0,5 liter vann så økte luftfuktigheten til 50%. Neste morgen hadde luftfuktigheten krøpet nedover igjen. Det ble derfor vanskelig å få til en stabil luftfuktighet på 50-60% som er anbefalt. Selvsagt kunne man sprayet morgen og kveld, sprayet på utsiden (eller innsiden!) av redekasser, våtmoppet golvet og så videre. Men dette ble travelt i hverdagen.

Det ble derfor etter et par dager innkjøpt en luftfukter til 1000 kroner. Luftfukteren ble igangsatt på full styrke første døgnet. Deretter ble den satt på laveste styrke. Det finnes ulike luftfuktere på markedet. Alt ifra ca. 400 kroner og oppover til flere tusen kroner. Man må gi 1000-1500 kroner for å få en luftfukter der man kan stille inn ønsket luftfuktighet. Det er som med alt annet – de rimeligste modellene har kun innstilling av styrke, men ingen innstilling av luftfuktighet i %. Det er derfor kanskje bedre å kjøpe en noe dyrere modell, enn den billigste man finner? Det hjelper ikke at den er billig, hvis man blir missfornøyd og angrer kjøpet.

Det følger med en instruksjonsbok med luftfukteren. Der står det om daglig og ukentlig vedlikehold. Den som gjør vedlikeholdet etter boka – ja, den fortjener diplom. Men det understrekes at man bør vaske utstyret, fjerne smuss med eddik- samt desinfisere med klor innimellom. Manglende respekt for de grunnleggende hygieniske normene kan føre til framvekst av mikroorganismer i vannbeholderen på apparatet. Jevnlig rengjøring vil motvirke framvekst av bakterier og alger innvendig.

Etter kort tid fant jeg ut at jeg ikke var fornøyd med luftfukteren. Den var unøyaktig- og fortsatte mange ganger bare å kjøre på med fuktighet- slik at det ble for fuktig. Vannet rant fra vinduene. Den ble returnert til butikken- og jeg fikk pengene igjen. Nå bruker jeg allikevel en god gammeldags blomsterdusj. Det enkleste er visst ofte det beste…

Luftfuktigheten i rommet ligger nå på 55-60% . Jeg tar gjerne en daglig dusjrunde i rommet-og fuglene i volieren elsker det.

Mange har også erfart problemer med for høy luftfuktighet. Når luftfuktigheten er for høy i rugetiden, kan ungen ”drukne” i egget. Hvis fuktigheten er over 60% så blir det- alt etter stigende fuktighet- en mer inneklemt trykkende luft. Ved en fuktighet på 75% og oppover vil ulike typer midd formere seg kraftig.