Fargar

Dominant arv=  vil (nesten) alltid vise på fuglen.  Unntaket er ino. Innanfor dei som er dominante, er det nok at ein av foreldra er det for å bringe det vidare til nokon av ungane. Ufullkomen dominant arv= utsjåande forandrar seg frå enkeltfaktor til dobbeltfaktor. Her gjeld dette viol og mørkfaktorar. Recessiv arv=  kan *gøyme* bak…

Read More

Kjønnsbundne mutasjonar/arv

KJØNNSBUNDNE MUTASJONAR I denne gruppa finn vi opalin, isabell, inos ( felles for albino og lutino), lacewing og texas clearbody. I arv skil denne gruppa seg frå dominante og recessive mutasjonar. Den er ein slags kombinasjon av dominant og recessiv arv, men samtidig vil kjønn spele ei rolle her. Hoer kan ikkje bere ein kjønnsbunden…

Read More

Dominant/ufullkomen dominante mutasjonar

DOMINANTE MUTASJONAR Dei mest vanlege vi har her i landet er normalteikna (NT), australskbroka (AB), spangle, Hollandskbroka (HB) og dansk dominant (DD). Dominante mutasjonar vil alltid vise på fuglen. ( unnateke hos inoar ) og dei kan ikkje bere genet skjult,- kalla splitt. Innanfor dei som er dominante, er det nok at ein av foreldra…

Read More

Kombinerte mutasjonar

Vi har fuglar som er samansett av fleire mutasjonar for å få eit visst utsjåande. Desse er rainbow og svartaugde (dark eyed clear, eng.,  forkorta DEC). Rainbow er kombinasjonen gul eller gullmaske opalin lysvinge i den blå serien. Svartaugd også kjend som DEC er kombinert av hollandskbroka og danskbroka, eller kombinasjonen dobbeltfaktor spangle og danskbroka…

Read More

Recessiv arv/mutasjonar

Recessive mutasjonar/arv. I denne gruppa finn vi danskbroka (db), brunvinge ( eng. fallow), lysvinge, gråvinge og skyggevinge. Recessive mutasjonar kan *gøyme* bak den dominante mutasjonen å lage overraskingar i kassa. Her er det ikkje nok at kun den eine forelderen er det synleg eller ber det skjult. Her MÅ genet kome inn frå begge foreldra,…

Read More

Gul og gullmaske

GUL og GULLMASKE Ufullkomen dominant;  forskjell mellom enkelt og dobbeltfaktor. Det er to *stoff* som styrer fargane. Det eine er melanin. Det stoffet lagar den svarte, grå, brune og blå fargen. Ein normalteikna fugl har den full produksjon av melanin. I motsatt ende så har vi f.eks. albino. Den har ingen produksjon av melanin, har…

Read More