Utstillingsundulat standard

Utstillingsundulaten (også noe feilaktig kalt Engelsk undulat) stammer opprinnelig fra den lysegrønne undulaten som lever i den Australske naturen. Det var en engelskmann ved navn Gould som brakte de første undulatene fra Australia til England i 1840. Nå var det ikke bare til England importen av undulater gikk. Det foreligger dokumentasjon på at Frankrike, Holland,…

Read More

Utstilling

NUK arrangerar to utstillingar i året for NUK sine betalande medlemmar. Ungfuglskue i mai/juni. Denne utstillinga er retta mot ungfuglar. Dvs. ungar for inneverande sesong, samt ungfuglar frå fjoråret, kalla derby. Frå 2018 blir det gitt høve til å stille innkjøpte fuglar. Kalla klasse C. Fuglane skal ver ringmerka. Dette er for dei som ikkje…

Read More

Hvordan starte opp med utstillingsundulater?

Av Arild Skimmeland Hvordan starte opp med engelske/utstillingsundulater? Av:   Medlem av DUK, NUK og SFK. De fleste av oss har startet opp med vanlige undulater. Etter hvert som interessen øker, tar en gjerne kontakt med andre som har samme hobby. Du kanskje blir medlem av en lokal klubb eller Norsk undulat klubb. Kanskje du har…

Read More

Utstillingskasser

Når du stiller fugl på utstilling, skal fuglane stå i godkjende utstillingskasser. WBO har sett standard på kassene.   På ei utstilling, skal ikkje kassene merkast med namn eller kjenneteikn. Eigaren av kassene/fuglane, skal ver anonym for dommaren. Det blir delt ut nummerlappar til alle som skal stille, som blir festa på kassene ved innsjekk…

Read More

Utstillingsreglar

§ 1 1.1 Alle som er medlem av NUK kan stille på utstillinger i NUKs regi. Medlemskontingent for inneværende år må være betalt. 1.2 Det kreves at fuglen bærer NUK ring, eller ring fra NTL, eller forening tilsluttet NTL. Unntatt er ved spesielle anledninger/innbydelser sendt ut til andre foreninger/forbund. Fra GF 2013 ble det bestemt…

Read More

Fargeundulat standard

Standardbeskrivelse for den australske undulat Generell beskrivelse av ”Farge”: Kroppsfargen skal være ren og jevn med samme intensitet over hele kroppen. De forskjellige fargebeskrivelser, er identiske med standard utstillingsundulaten (den engelske undulat). Følgende punkter vil bli betraktet som feil under ”Farge”. Gule henholdsvis hvite fjær i kroppens grunnfarge.  Antydninger av grønt henholdsvis blått i kroppsfargen…

Read More