Fargeundulat standard

Standardbeskrivelse for den australske undulat

Generell beskrivelse av ”Farge”:

Kroppsfargen skal være ren og jevn med samme intensitet over hele kroppen. De forskjellige fargebeskrivelser, er identiske med standard utstillingsundulaten (den engelske undulat).

Følgende punkter vil bli betraktet som feil under ”Farge”.

 • Gule henholdsvis hvite fjær i kroppens grunnfarge.
 •  Antydninger av grønt henholdsvis blått i kroppsfargen hos Inos
 • Eventuell brokethet på føtter og klør er ikke tillatt.
 • Begge lange halefjær skal ha samme farge.

Grunnleggende beskrivelse av ”Tegning og Type”

Fuglens optiske uttrykk må være som vist i idealbildet.
Tegningene skal være intensive og tydelig avgrenset.
Maske og spots (så runde som mulig) i henhold til fargebeskrivelsen. Føtter og ben må kun antydningsvis være dekket av fjær.

Følgende punkter blir straffet under „Tegning og Type

 •  Mangel på to eller flere spots.
 •   Mangel på en eller flere av ”den australske undulats” kjennetegn.
 •   Opalintegning på hals, nakke eller rygg hos normaltegnede.
 •  Spor av melanin i pannen og/eller i V-tegnet på ryggen.
 • En asymmetrisk tegning hos de dominantbrokete.
 • En “forvirrende” bølgetegning.

Holdning og Struktur

Kroppen skal være velproporsjonert tross den mindre kroppsstørrelsen. Vingene må bæres tett til kroppen og må ikke krysse. De skal slutte hvor halen starter. På hver vinge skal det være 7 utvokste slagfjær.
Den tynne hals skal avbryte den løpende kroppslinje, slik at det opptrer en fordypning i nakken.
Øynene skal være klare og under ingen omstendigheter være dekket av fjær.
Hannen kan vise litt mer befjæring, men skal kunne integrere disse i hodets form. Halen skal bæres i lik linje som en forlengelse av kroppen.
Føtter og klør skal være komplette og uten mangler eller deformasjoner.

Følgende punkter blir straffet under ”Holdning og struktur”:

 •  Fedme
 •  Fremstående brystben
 •  Lemlestede føtter eller klør
 •  En buet eller hengende hale
 • Hengende vinger.

Størrelse:17 til 18 cm målt fra isse til halespiss. Der fratrekkes poeng ved henholdsvis over- og understørrelse.

 Fjærdrakt

Silkeaktig, kompakt, tettsluttende til kroppen og fullstendig utviklet. De ytterste fjærene skal dekke dunene fullstendig likesom skjellene på en fisk.

Følgende punkter blir straffet under ”Fjærdrakt”:

 •  En uferdig eller ukomplett fjærdrakt
 •  Mangel på to eller flere spots
 • Mangel på en primær halefjær

Kondisjon: 

Fuglen skal være livlig og sunn samt i en perfekt sunnhetstilstand.
Fuglen må ikke virke skremt i utstillingsburet. Tvertimot skal den vise en god tilpasningsevne i buret.

Følgende punkter blir straffet under „Kondisjon“:

Ekstrem nervøs fremtoning
Fuglen er urolig på pinnen
Fjærdrakten er uten glans eller ufullstendig. blødende sår eller blod på fjærdrakten.
Bare pletter (sårdannelser, soppsykdommer etc.)

Diskvalifikasjonsgrunner:

Manglende sunnhetstilstand

• fedme (overmåte)
• sterk avmagring
• konstant opp prustning av fjærdrakten • astmatisk hvesing
• øyeskader
• blødende sår
• knekte eller forvridde vinger

Mangler i fjærdrakten

• Mangel på begge lange halefjær
• Mangel på mer enn to spots
• Mangel på mer enn to slagfjær
• Store huller i fjærdrakten eller bare flekker

Fjærdraktens tilstand

 • Knuste”, ødelagte fjær
 • Sterkt fellende fugl
 • Tilsmusset gattfjær

Andre diskvalifikasjonsgrunner:

Manglende ”Muse-øyne”
Ungfugler som ikke er utfarvet
Enhver nakkeplett hos ”ikke-brokede” mutasjoner, underbitt eller krysset nebb
Øyefeil
Massive, fullstendige spots hos spangle
Full kroppsfarge hos australskbrokede og gråvinge

longflights”
Forkrøplede ben
Feil benfarge
Mangel på en tånegl
Mangel på en tå
Et stivt ben eller mere enn en stiv tå

Minste tegn på ”Scaly-face”
Midd angrep (fugl eller bur)
Dobbelt ringmerking
Merking av utstillingsburet

page1image225572448

WBO`s fargeguide

 

http://www.world-budgerigar.org/budgerigarcolourguide.htm