Utstillingsundulat/australsk

Det er forskjellar på både storleik og utsjåande dersom vi samenliknar utstillingsundulaten og fargeundulaten.

Dette gjeld bl.a. forma på hovudet, fjørdrakta, auger og korleis dei sitt på pinnen.

På vedlegget finn de illustrasjonar som viser forskjellane.