Styret i NUK

Styret i Norsk Undulatklubb 

Formann: Hans-Jørgen Mathisen, Viken

Kasserer: Turid Sæten, Innlandet

Sekretær: Anne Grete Johnsen, Møre og Romsdal

Styremedlem: Kjell Olsen, Rogaland

Styremedlem: Lasse Ekanger, Viken

Styremedlem: Kjell-Steinar Andersen, Rogaland

 

Bildet nedenfor er fra Landsutstillingen i Drammen høsten 2019, hvor det også ble kåret Norgesmestere i hver sin klasse.

 

Fra venstre: Norgesmester i utstillingsundulat Hans Jørgen Mathisen, dommer Bjarne Christiansen, Norgesmester i fargeundulat Turid Sæten

 

 

Vinner NM 2019. Eier Turid Sæten

Vinner NM 2019. Eier H.J Mathisen