NYHETSBREV NUK høsten 2022

Hei alle medlemmer i Norsk Undulat Klubb Det har vært en krevende tid for de fleste gjennom flere sesonger  nå, ingen utstillinger og sosiale sammenkomster. I stedet har det vært nedstengninger og isolering pga. COVID 19 smitte osv. For fuglehobbyen har dette vært ekstra krevende, spesielt for de mange som har holdt utstilling av fuglene,…

Read More

Utstillingsundulat/australsk

Det er forskjellar på både storleik og utsjåande dersom vi samenliknar utstillingsundulaten og fargeundulaten. Dette gjeld bl.a. forma på hovudet, fjørdrakta, auger og korleis dei sitt på pinnen. På vedlegget finn de illustrasjonar som viser forskjellane.

Read More