Varsel om salmonella

Mattilsynet går idag 31/3-20 ut med varsel om katter som er syke av salmonella. Smitten antas å komme fra ville fugler. Det er derfor viktig for dere med utevoliér, at dere beskytter fuglene deres fra smitte, ved f eks å skjerme mat og vann fra ville fugler ved å sette det inn/under tak. Av samme grunn vil vi advare mot å innhente kvister/greiner fra naturen.

Fra Mattilsynets sider:

Husk å sikre dyrene dine mot Salmonella

Nå er det flere katter som er syke av Salmonella. Smitten antas å komme fra ville fugler. Nå er det viktig at du beskytter dyrene dine mot smitte.

Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugler, er smittet med Salmonella om vinteren. Katter og andre husdyr kan smittes ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra syke fugler. Mattilsynet har de siste ukene fått inn flere meldinger om katter som har fått påvist Salmonella. Veterinærinstituttet melder også om katter og småfugler som har fått påvist sykdommen.

Næringsretta dyrehold må beskytte seg mot smitte

Mattilsynet vil med dette minne om at du som driver næringsretta dyrehold, så langt som det er praktisk mulig, skal sikre dyrerom, smittesluse og fôrlager mot gnagere og ville fugler, jf dyrehelseforskriften § 6. Du bør tenke gjennom hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å sikre best mulig beskyttelse mot gnagere og fugler på din gård.

Gnagere som mus og rotter kan være bærere av sjukdomsfremkallende bakterier og virus som kan smitte til dyr og mennesker. Husk at også katter og hunder kan utgjøre en smittefare for produksjonsdyra dine, det kan derfor være lurt å ikke la dem oppholde seg i dyrerom, smittesluse og fôrlager.

Hva er Salmonella?

Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være hodepine, kvalme og feber, i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig. Sykdommen går vanligvis over av seg selv. Symptomene hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men dyr trenger ikke få symptomer. Salmonella er en zoonose, det betyr at sykdommen kan smitte mellom dyr og mennesker. Salmonellabakteriene skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen.

Forekomsten av Salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der Salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

God hygiene forebygger smitte

God håndhygiene forebygger smitte. Håndvask er et generelt og viktig hygieneråd.  Vask hender med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Husk å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om Salmonella

Salmonella hos dyr er meldepliktig i Norge. Mistanke om eller funn av Salmonella skal derfor varsles til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.