Medlemskontigent i Norsk Undulatklubb 2023

Hei alle fuglevenner og medlemmer i NUK, 

Som dere sikkert vet så har vi for tiden etablert et midlertidig arbeids styre i NUK.  Vår sekretær, kasserer og ringsalgsleder har alle signalisert at de ønsker avløsning. De har stått på og gjort en kjempejobb for NUK, så vi retter en stor takk til dem.

Det midlertidige arbeidsstyret som er blitt etablert består av Leder Hans Jørgen Mathisen og undertegnede Kjell Olsen. Vi vil håndtere medlemskontakt – innmeldinger og holde ringsalget gående etter beste evne frem til Generalforsamling i NUK som vi kommer til å kalle inn til i mai/juni i år. Vi er nå i en fase med overføringer av kontotilganger for klubb og ringsalg, vi er ikke helt i mål ennå,  så dere vil ikke få tilsendt autogenerert faktura som i 2022.

Når det gjelder medlemskontingenten i NUK for 2023 – så er det ønskelig at dere bruker Bli medlem – Norsk undulatklubb (norsk-undulatklubb.no).  Dere legger inn fakturaen som vanlig i nettbanken deres. Vi satser på at autofakturafunksjonen kommer på plass igjen til neste år.

Medlemskap junior er kr 200,-.

Medlemskontingent Senior er som tidligere kr 375,-. 

For partnerskap er kontingenten kr. 600,-

Beløpet ønskes innbetalt til kontonummer 3315.20.37401 innen 31.01.2023, merk innbetalingen tydelig med ditt navn og adresse. Spesielt dere som har flyttet og endret adresse i løpet av 2022. Vi får fremdeles noen blader i retur pga. ukjent adresse. Viktig at dere holder oss oppdatert.

Mottaker er:

Norsk Undulatklubb
V/ Hans Jørgen Mathisen Hageveien 13
1664 ROLVSØY

Våre oppdaterte medlemslister skal som alle vet inn til Norsk Tropefuglforeningers Landsforbund. Dette for at du skal fortsatt motta bladet Norsk Tropefugl hobby.

Vi vil gjerne ha deg med videre som medlem i NUK!

 

Mvh Kjell O.

Midlertidig sekretær og mottaker av ringbestillinger.