Hygiene

                   

Retningslinjer angående hygiene

The Budgerigar Society har utarbeidet et hefte med retningslinjer angående hygiene i fuglerommet samt flytting eller innkjøp/salg av fugler. Dette må ses i sammenheng med den situasjonen som den engelske undulathobbyen har vært oppe i angående virussykdommen som heldigvis ikke har blitt så alvorlig som først antatt når det gjelder spredning osv.
Nedenfor er det viktigste utdraget fra denne folderen.

 

Retningslinjer for hygiene i fuglerommet

 • Det er veldig viktig å holde fuglerommet rent og ryddig samt at støvmengden holdes nede på et minimum.
 • Det er viktig at du kjøper rent fòr fra en anerkjent leverandør og at rent vann er tilgjengelig til alle tider.
 • Vannbeholdere og fòrskåler skal rengjøres regelmessig.
 • All mat skal lagres i utøysikre og vanntette beholdere.
 • God desinfisering av bur, utstyr og volierer er veldig viktig.
 • Vurder å bruke en desinfiserende matte ved inngangsdøren til fuglehuset.
 • Unngå ville fugler og kontakt med små pattedyr som mus og rotter. Dekk til hele oversiden av utvendige volierer for å unngå avføring fra ville fugler.
 • Når man kjøper fugler vær sikker på at de kommer fra et sunt fuglehold, aldri kjøp en fugl som ikke er i form eller ute av kondisjon.
 • Ta alle nye fugler i karantene fullstendig isolert fra de øvrige fuglene i minst 30 dager. Stell fuglene adskilt—bruk andre klær når du steller fuglene som er i karantene.
 • Det er veldig viktig at du holder et godt øye med fuglene dine—vær obs på alle problemer og vær forberedt på å ta i bruk Veterinærmyndighetene i samarbeid med BS. Alle saker blir behandlet konfidensielt, men det er veldig viktig å søke hjelp i tide.

Flytting av fugler

 • Aldri selg fugler du har den minste mistanke om kan være syke.
 • Kjøp kun fugler hvis det er absolutt nødvendig, da det fremdeles er en risiko forbundet med dette.
 • Kjøp kun fugler som ser friske og sunne ut.
 • Kjøp kun fugler fra en velrenommert oppdretter.
 • Vis den største forsiktighet ved introduksjon av nye fugler inn i ditt fuglehold.
 • Sett de nye fuglene i karantene i minst 30 dager.
 • Enhver fugl som ikke ser frisk ut må ikke slippes inn til de andre fuglene etter at karantenetiden er over.
 • Retningslinjene er datert 25.oktober 2003

Forfatter: TBS – Oversatt av Kjell Olsen