Ringmerking

  • slide
  • slide
  • slide
Forfatter: NUK
Ungene må vanligvis ringes i alderen 5-8 dager. Husk at de vokser fort, og det ville være trist om den beste fuglen blir sittende uten ring.

a) Samle de tre lengste tærne

b) Plasser ringen forsiktig over de tre tærne, og
forsiktig skyv den over ankelledd og vrist av foten.

c) Dra den minste baktåa forsiktig frem slik at ringen
blir frigjort.

d) Ringen i riktig posisjon

Related Projects