Vi har på begynt arbeidet med å bygge opp en ny webside for Norsk Undulatklubb som skal være enklere for klubben å bruke og holde "levende" med oppdatert informasjon og artikler.
Dette vil ta litt tid og siden kan være under litt endring mens dette foregår.
Vår gamle webside vil være å finne på http://www.norsk-undulatklubb.com/Old_Site frem til den nye er helt på plass.


Loading Conversation