Ino

No Slides Entered.

Forfatter: NUK

INO.

Kjønnsbunden recessiv arv.


Ino er fellesuttrykk for lutino (gul) og albino (kvit). Lutinoen er opprinnelig ein grøn undulat og den kvite, -blå.

Melanin er eit stoff som produserar farge hos ein undulat. Inoar greier ikkje å produsere melanin og dermed blir den grøne fuglen gul og den blå fuglen kvit. Augene er raude med kvit irisring.

Djupna på gulfargen til ein lutino vil bli påveka av mørkfaktoren

Ino dekker over alle andre mutasjonar fuglen evt.måtte ha.

Gulmaske kjem ikkje til med melaninproduksjon, men av psittacin. Derfor kan ein albino kunne få ulike gulmasker.


Kroppsfarge: rein gul (lutino), rein kvit (albino)

Bølgeteikningar: ingen

Spottar:ingen markeringar

Kinnplettar: kvite

Vokshud: rosalilla hos hannar. Kvitblå-brun hos hoer

Auger: raude med kvit irisring

Slagfjør: bleik gulkvit hos lutino. Kvit hos albino

Halefjør: bleik gulkvit hos lutino. Kvit hos albino

Føtter: rosaaktig/hudfarga

Vanlige feil: skinn av opprinnleg farge eller svake markeringar av bølgeteikningar


Parringsskjema

Kjønnsbundet recessiv arv.

han ino x ho ino= 100% ino.
han ino x ho nt = nt/ ino hannar og ino hoer.
han nt x ho ino= nt/ ino hannar og nt hoer.
han nt / ino x ho nt= 25 % ino hoer, 25 % nt/ino hannar ,25 % nt hoer, 25 % nt hannar
han nt/ ino x ho ino= 25% nt/ ino hannar, 50% ino begge kjønn. 25% nt hoer.


Related Projects