Gråvinge

No Slides Entered.

Forfatter: NUK

GRÅVINGE

Recessiv arv


Melanin er eit fargestoff som styrer fargen på undulaten. (den gule fargen blir ikkje styrt av melanin)

Ein vanlig normalteikna har full produksjon av melanin.

Det finnes også dei som har meir eller mindre produksjon av melanin. Vingeteikningar og kroppsfarge er avbleika i forhold til den normalteikna.

Dette gjeld skyggevinge, gråvinge, lysvinge, samt FBC gråvinge. FBC gråvinge er ein kombinasjon av gråvinge og lysvinge.

Desse har blitt gruppert i forhold til i kor stor grad nedbeikingsgenet påverkar fargen i fjørene, både bølgeteikningar, kroppsfarge og kinnplettar.Dei har sine kjenneteikn i forhold til kva gruppe dei tilhøyrer

Gråvingen som har som regel den mørkaste gråfargen på bølgeteikningane, men ikkje alltid. Dei kan også opptre med ein lys gråfarge. Kroppsfargen er i fargestyrke ca 50 % ideelt sett, av ein nt i utstillingssamanheng. Men det er ikkje uvanlig at dei har svakare eller sterkare kroppsfarge. Kinnplettar er rekna for å ver lys blå-viol og er midt mellom skyggevingen og lysvingen.Halefjørene er også mørkare grå enn det skyggevinge og lysvinge skal ha, med blåskjer. Grå og grågrøne har ikkje blåskjeret på halefjørene.

Problemet er at hos mutasjonar som har dette nedbleikingsgenet, kan få eit modifikasjonsgen som blir kalla mørkvingefaktoren.Mørkvingefaktoren arvar dominant.

Denne mørkvingefaktoren går inn å påverkar den grå fargen på spottar, bølgeteikningar og halefjør og gjer gråfargen mørkare.

Skjer dette f.eks hos ein skyggevinge med ein litt sterk kroppsfarge, kan den lett forvekslast med ein gråvinge. Kinnplettane er referansepunktet ein sit igjen med, samt dei har litt smalare bølgeteikningar enn det ein gråvinge har.


Kroppsfarge: ca 50% fargestyrke/djupne av det ein nt har i samme farge.

Bølgeteikningar: grå teikningar med utbredelse som ein nt.

Vokshud: blå hos hannar. Blå-kvit-brun hos hoer

Auger: svart med kvit irisring

Kinnplettar:lys blå-viol. Lys grå hos grå og grågrøne

Slagfjør:grå med antydning til gult eller kvitt på kanten

Halefjør:grå med blått skjer. Grå hos grå og grågrøne

Føtter:blågrå spragla


Recessiv arv (må ha genet inn frå begge foreldra, unntak gråvinge x skyggevinge)

Nt x gråvinge= 100% nt/gråvinge

Nt x nt/gråvinge= 50% nt, 50% nt/gråvinge

Nt/gråvinge x gråvinge= 50% nt/gråvinge, 50% gråvinge

Nt/gråvinge x nt/gråvinge= 50% Nt/gråvinge, 25% gråvinge, 25% Nt

Gråvinge x gråvinge= 100% gråvinge


Nb! Gråvinge er dominant for skyggevinge, men lik verdi med lysvinge.

Gråvinge x lysvinge= 100% FBC gråvinge

Gråvinge x skyggevinge = 100% gråvinge/skyggevinge.

Gråvinge/skyggevinge x lysvinge/skyggevinge=

25% Full-body-color greywing
25% Gråvinge/skyggeving
25% Lysvinge/skyggevinge
25% Skyggevinge


Nt/ gråvinge x nt/skyggevinge =

25% Nt
25% Nt/gråvinge
25% Nt/skyggevinge
25% Gråvinge/skyggevinge


Related Projects