Arv mellom ino, isabell og lacewing

No Slides Entered.

Forfatter: NUK

ARV MELLOM INO, ISABELL OG LACEWING

Kjønnsbunden recessiv arv

Dette er tre kjønnsbundne mutasjonar som har genar som står svært nært kvarandre.

Lacewing er ein kombinasjon av ino og isabell.

Ino er dominant for isabell, då ein ino kan bere isabell skjult.

Ino dominerar også over lacewing. Isabell dominerar over lacewing.

NB! Texas Clearbody er ein allel til ino, og vi får same forholdet mht. arv til lacewing og isabell som det ino har.


Med tillatelse frå J Salling, www.salling-jensen.dk, har vi fått bruke deira arveoppsett mellom dei raudaugde.


Fuglenes arvelighed


1.0 han 0.1 hun Forventet unger

Lutino x lutino =

lutino hanner, lutino hunner


Lutino x normal*=

Normal / lutino hanner **Lutino hunner


Normal/lutino x lutino=

Normal / Lutino hanner, Lutino hanner, Normal hunner, Lutino hunner


Normal/lutino X normal=

Normal / Lutino hanner, Normal hanner, (ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring)

Normal hunner, Lutino hunner


Normal x Lutino=

Normal / Lutino hanner,Normal hunner


Normal x Lutino=

Normal / Lutino hanner,Normal hunner


Reglene er de samme for lutino og albino.

* = Normal er øvrige ikke kønsbundne variteter,**= / skrives normaltefter varitetsnavnet for at synliggører evt arvelighed her lutino.


Lacewing :

Samme regler for hvid og gul lacewing (husk hunner kan ikke være split)

1,0 (han) 0,1 (hun)

Lacewing x Lacewing=

Lacewing hanner, Lacewing hunner


Lacewing x Normal=

Normal / Lacewing hanner, Lacewing hunner


Normal / Lacewing x Lacewing=

Normal / Lacewing hanner, Lacewing hanner

Normal hunner, Lacewing hunner


Normal / Lacewing x Normal=

Normal / Lacewing hanner, Normal hanner, (ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring)

Normal hunner, Lacewing hunnerNormal x Lacewing=

Normal / Lacewing hanner, Normal hunner


Sammen parring af Ino med Lacewing ( Ino er dominant i forhold til Lacewing og Isabel ) :

1,0 (han) 0,1 (hun)

Lacewing x Lacewing=

100 % Lacewing


Isabel x Lacewing=

100 % Isabel (alle hanner split Lacewing)


Ino x Lacewing=

Alle Ino’er (alle hanner split Lacewing)


Lacewing x Ino =

50 % Ino / Lacewing Hanner, 50 % Lacewing hunner


Ino / Lacewing x Ino=

25 % Ino hanner, 25 % Ino / Lacewing hanner, (ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring)

25 % Ino hunner, 25 % Lacewing hunner


Ino / Lacewing x Lacewing =

25 % Ino / Lacewing hanner, 25 % Lacewing hanner

25 % Ino hunner, 25 % Lacewing hunner


Lacewing x Isabel=

50 % Isabel / Lacewing hanner, 50 % Lacewing hunner


Ino x Isabel=

50 % Normal / Isabel / Ino hanner, 50 % Ino hunner


Isabel x Ino =

50 % Normal / Isabel / Ino hanner, 50 % Isabel hunner


Lacewing x Normal=

50 % Normal / Lacewing hanner, 50 % Lacewing hunner
Related Projects