Når ungene angripes

No Slides Entered.

Forfatter: Kjell

Hva gjør jeg når ungene blir angrepet idet de forlater rugekassen?

Jeg har opplevd , som mange andre, at ungene blir brutalt overfalt av en av foreldrene idet de forlater rugekassen. Hunnen er vel den største synderen i de fleste tilfeller. Hva gjør jeg?
Jeg sendte spørsmålet ut til andre oppdrettere for å høre hva de gjør for å få bukt med problemet.
Det mest vanlige tipset er å la ungene få et tilfluktssted i form av et brett eller en liten lav kasse inne i buret som de kan krype inn under når en av foreldrene er på krigsstien. Men dette har i noen tilfeller hjemme hos meg ikke vært nok. Det ser faktisk ut som om hunnen har vært på vakt og ventet på at ungene skal komme ut for å angripe dem.
Noen har lansert den teorien at vi ”overforer” fuglene, slik at de er veldig gira på å begynne med en ny runde før ungene er blitt selvstendige.

Her er et tips fra en dansk fugleoppdretter (H.C.Ø.Pedersen):
Han har alltid en del ynglebur ledige som han flytter aggressive hunner over i – hannen passer ungene fra de er 20 dager gamle og til de er selvstendige og kan flyttes over i ungevolierer.
På denne måten får hunnen slappet av i eget hekkebur med et daglig herrebesøk, når så ungene er i ferd med å bli selvstendige, så får hun en rugekasse og hannen parrer henne i besøkelsestiden. Når hans jobb med ungene er over, får han permanent oppholdstillatelse. Slik starter det hele forfra igjen, og vil hunnen angripe ungene atter en gang - så ut med henne – la herremannen overta.
Dette har Pedersen praktisert de siste 4 hekkesesongene og har siden ikke hatt angrep på ungene. Han mener at i de fleste tilfeller angriper hunnen på grunn av at hun føler at hennes territorium er truet.

Et annet tips er å prøve motsatt metode ved å ta vekk hannen slik at hunnen tar opp ungene alene, dette gjør at hunnen ikke blir så ”stresset ” av overivrige hanner som er veldig gira på å begynne på en ny runde. I mange tilfeller får vi ubefruktede egg pga av at neste runde starter for tidlig, det er påstått at hannen ikke befrukter eggene når den mater opp unger samtidig, men dette er vel sannsynligvis ikke en fysisk sannhet, men mer at hannen blir distrahert fra å parre hunnen skikkelig. Dette kan kanskje avhjelpes ved å fjerne hannen, og ikke slippe han inn igjen før ungene er tatt i fra.


Kjell


Related Projects