Kjønnsbunden parring

No Slides Entered.

Forfatter: Ukjent - Gammel webside

Noen ganger går de mest vanlige reglene om undulater oss hus forbi. Vi leser dem mange ganger, og fortsatt er det mange av oss som ikke forstår dem fullt ut. Kjønnsbunden paring er en av disse reglene.

Det er karakteristiske trekk hos undulaten som er beskrevet som kjønnsbundet, fordi de er kontrollert av faktoren som kontrollerer kjønnet til undulaten. Det er FEM varianter som er kjent til å være kjønnsbundet. Disse er Inos, Skifergrå(Slate), Isabell, Opalin og Lacewing. Den Opaline varianten er sannsynligvis den beste for å beskrive hvordan dette virker, men først vil jeg si litt om ordet split.

Folk snakker mye om hva en fugl er split for og hva den bærer skjult. Med dette menes at hvis du parer en fugl som er split for farge eller er kjønnsbundet, til en passende partner, vil den fuglen produsere en viss prosent av farge eller variant som du er på jakt etter. Hvis en HUNN-undulat ikke visuelt viser , f.eks. opalin, kan hun ikke være split opalin og følgelig heller ikke produsere opalin avkom. Hun kan imidlertid være split for farge. For eksempel en grønn fugl kan være split blå, men en blå fugl kan ikke være split grønn fordi grønn er den dominante farge. (Dominante gener er Lysegrønn, Australsk Grå, Viol, Hollandsk og Australsk broket og toppet. Ufullstendig dominant er genet for den mørke farge). En HANN fugl kan se ut som en normal undulat, men kan være split for hvilken som helst av de kjønnsbundne variantene. Bare testparing kan fortelle oss hvilken variant det gjelder.

I følgende eksempel er den Opaline kjønnsfaktor brukt, men det samme resultatet vil også vise seg i de andre kjønnsbundne variantene. – Når det er skrevet at en fugl er Split/Opaline menes det at denne fuglen er visuelt en normal fugl, men den er split for kjønnsbinding eller farge.

HAN HUN RESULTAT
Opalin Normal Opalin Hunner, Split/Opalin hanner
Normal Opalin Normale Hunner, Split/Opalin Hanner
Split/Opalin Normal Opalin Hunner, Split Opalin Hanner Normale Hunner, Normale hanner
Split/Opalin Opalin Opalin hunner, Opalin Hanner Normale Hunner, Split/Opalin Hanner

Related Projects