Hvor mange runder

No Slides Entered.

Forfatter: Arne Andreassen

Når vi betrakter fuglene våre, er det ikke vanskelig å være enige i utsagnet om at ”undulater er lykkeligst når de hekker”. Det er også et faktum at det ikke er uvanlig at spesielt hunnen, men av og til også hannen, dør like etter at paret er splittet etter hekking. Jeg lurer på hvem det var som oppfant regelen om at det maksimalt bør hekkes to runder med hvert par, og at eggene i tredje runde legges i andre rugekasser

Hvis vi setter vår lit til naturen, vil den fortelle oss når fuglene har fått nok unger. Dette ved at fuglene mister kondisjonen og slutter å hekke.

Det er to grunnleggende forhold som må være i orden hvis fuglene skal formere seg - leveforhold og kondisjonen. Hvis begge disse er i orden vil hekkesesongen bli en suksess.

Ut fra disse tankene bør kanskje konklusjonen være at regelen bør forandres til : "så lenge parene er friske og raske, og ungene som produseres er likeså - -da bør hekkingen fortsett".

Det er lett å tenke seg at regelen om to runder er trukket som en parallell til det som skjer i den australske naturen hvor det sjelden hekkes mer enn to runder. Dette er imidlertid sterkt avhengig av tilgangen på føde, og i fuglehusene våre har vi ikke denne situasjonen. Her er det tilgang på nok mat hele året. Kanskje vi skulle stille spørsmålet : Er det unaturlig å stoppe hekkingen etter to runder når vi forer som vi gjør. Hvis intensjonen var å kun hekke i to runder, burde vi muligens kutte ned på foret mot slutten av runde 2, slik at forholdene blir like som i naturen. Fuglenes instinkt vill da kanskje fortelle dem at de ikke skal starte på en ny runde?

Jeg har en historie som kanskje kan fortelle oss noe om dette:

I november 1997 fikk jeg anledning til å overta to lutino hunner av en lokal oppdretter. Den eldste var født i 1992 og den yngste året etter. Jeg var litt i tvil grunnet fuglenes alder, men lutino er ikke det vi har mest av på våre kanter, så jeg bestemte meg for å prøve.

Oppdretteren jeg overtok dem etter hadde aldri fått ett befruktet egg av noen av hunnen.

Jeg satte dem direkte i hekk når jeg fikk dem hjem, og etter en stund hadde jeg 7 befruktede egg i hver kasse! Seks unger vokste opp i hver kasse i første runde. I runde to døde den eldste hunnen av leggenød, men den yngste gav meg 5 unger i denne runden. På grunn av fuglens høye alder tenkte jeg at her var det bare å holde henne i gang så lenge det var mulig.

I skrivende stund (beg. Mai 1999) er hun midt i den 6. runden, og hun har gitt meg 5-6 unger i hvert kull.

Jeg bare lurer på hvor lenge hun kan holde det gående? Jeg er overbevist om at hvis jeg tar henne ut av hekk, vil hun aldri produsere mer.

Enkelte vil muligens si at dette er mishandling av fuglen, men hun virker frisk og rask fortsatt - jeg ville aldri ha hekket med en fugl hvis jeg trodde den tok skade av det


Related Projects