Forsinket adgang til rugekassen

No Slides Entered.

Forfatter: NUK

Hvert år er det flere par som ikke produserer det vi hadde forventet av dem. I disse tilfellene legger hunnen ofte 5-8 egg som er ubefruktet. Det som kan være tilfellet er at hunnen går i rugekassen for tidlig slik at den nødvendige paringen ikke kan finne sted.

Et eksperiment jeg har prøvd med suksess er å nekte hunnen adgang til kassen ved å feste et tykt pappstykke foran rugekassehullet. Et lite hull lages i senter av papplaten slik at hunnen ser at det finnes noe interessant bakom platen. Hun vil gnage seg gjennom platen i løpet av de neste 2-3 dagene, og dette vil være tilstrekkelig tid til at paring skal finne sted.


Related Projects